Over ons

Den Dolder Voor Elkaar is een initiatief van een aantal bewoners van Den Dolder.  Met alle veranderingen in de zorg wordt ondersteuning vanuit de buurt en de wijk steeds belangrijker.  De vraag is hoe we dat gaan organiseren.

Na de enquete eind 2015 is een kerngroep ontstaan die zich bezig houdt met leggen van contacten met bestaande organisaties en het uitwerken hoe we Den Dolder Voor Elkaar het beste vorm kunnen geven.

Ons uitgangspunt is informeel (geen bestuur, contributies, notulen), gebruik maken van bestaande organisaties en activiteiten en vooral inzetten op het makkelijk maken van elkaar leren kennen, ontmoeten en helpen.

De kerngroep bestaat op dit moment uit: Frans Bulthuis, Petra Koek,  Marian Veldhuis, Bodes de Vries, Henk Wallach en Ingrid Wong.
info@dendoldervoorelkaar.nl