Sociaal Team Gemeente Zeist

Sociaal Team Gemeente Zeist

Spreekuur in Den Dolder
Brede School, Schroeder van der Kolklaan 1
donderdag – 15.30 tot 16.30 uur

Gesprek aanvragen via formulier op website gemeente Zeist.
U kunt ook bellen met 14-030 (het algemene nummer van de gemeente) en een afspraak maken met het Sociaal Team.

Een professional beantwoordt dan uw vragen over:

  • ondersteuning om actief aan het dagelijks leven deel te kunnen nemen
  • ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen
  • opvoeden, opgroeien en jeugdhulp
  • vragen over uw wijk of ideeën voor uw wijk

Als uw hulpvraag ingewikkelder is, neemt iemand van het Sociaal Team contact met u op. Dat team bestaat uit professionals met elk hun eigen deskundigheid:

  • maatschappelijk werkers,
  • wijkverpleegkundigen,
  • Wmo-consulenten
  • welzijnswerkers

Zij komen uit diverse organisaties en voeren voor de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Dit team kan zo nodig ook andere zorgspecialisten vragen mee te denken.

Het Sociaal Team werkt (waar dat zinvol is) ook nauw samen met onder meer huisartsen, de Regionale Sociale Dienst en het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist(CJGZeist). Bij het CJGZeist kunt u terecht voor zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.