Categorieën
Nieuws

Den Dolder voor Elkaar blikt terug op 2018


Den Dolder voor Elkaar blikt terug. Wat is er van de grond gekomen?
We organiseerden nog in november 2017 een brainstormavond voor verenigingen in Den Dolder om helder te krijgen wat er speelt en wat men belangrijk vindt. We stonden in 2018 met een kraampje op de vrijmarkt bij D.O.S.C. tijdens Koningsdag en we organiseerden onze eigen markt, de eerste Dolderse verenigingenmarkt, op 1 september jl. Er was daarvoor veel animo bij de Dolderse verenigingen en het heeft veel nieuwe contacten opgeleverd. En ook concrete resultaten zoals 1 nieuwe vrijwilliger voor de vrijwillige brandweer!

In 2017 werd er al een ouderenlunch in de Brede School gehouden. In 2018 waren er zelfs 2 lunches, georganiseerd door leerlingen van groep 6. Op 29 juni waren 21 ouderen betrokken en 42 leerlingen + vrijwillige ouders en schoolpersoneel. Bij de lunch op 14 november waren er 26 ouderen en 26 leerlingen. Als spin-off van deze ouderenlunch lezen ouderen nu voor bij groep 1/2 is er door de PCOB Den Dolder in 2019 een middag gepland om samen met leerlingen van de middenbouw te zingen.

We stonden driemaal bij Albert Heijn om met mensen in contact te komen en vonden zo o.a. een van de twee nieuwe coördinatoren voor de verkeersregelaars. In 3 straten hebben wij huis-aan-huis aangebeld m.b.t. hulpvraag en -aanbod: 110 woningen, 20 maal een aanbod voor hulp (waaronder de andere coördinator verkeersregelaars) + 4 hulpvragen: vanwege groot succes wordt deze aanpak in 2019 verder uitgebreid!
Wat ging hieraan vooraf? Sinds drie jaar bestaat Den Dolder Voor Elkaar. Een initiatief van en voor de bewoners van Den Dolder. Het begon eind 2016 met een schriftelijk enquête, die huis-aan-huis is bezorgd. Bijna 300 dorpsgenoten hebben de enquête ingevuld en 30 dorpsgenoten waren aanwezigen op de bijeenkomst in de MC kerk, die begin 2017 heeft plaatsgevonden. Daar vond feitelijk de aftrap van Den Dolder voor Elkaar plaats.


Wat is er sindsdien ook gebeurd? Er is een Kerngroep gevormd van 5 mensen. Voor korte projecten – bij AH, de verenigingenmarkt – kunnen wij extra vrijwilligers oproepen. De kerngroep vergadert ca. 4 x per jaar. We krijgen financiële ondersteuning van het wijkteam. We hebben een huisstijl ontwikkeld en een website gelanceerd. Onze Facebookpagina vermeldt vacatures die verenigingen met ons delen. We plaatsen daarop ook onze activiteiten en hoe de activiteiten verlopen. Deze berichten worden veel bekeken. We hebben een mooie banner laten maken waarmee we o.a. regelmatig bij Albert Heijn staan om met mensen in contact te komen. Op kleine schaal bemiddelen we via MeanderOmnium tussen mensen die hulp kunnen gebruiken en mensen die hulp willen bieden We wijzen mensen op organisaties als EetMee en WeHelpen. We initiëren en ondersteunen activiteiten tussen jong en oud Den Dolder, waarbij de school, kerk en Wijksteunpunt Pelita een belangrijke rol spelen.

De kerngroep van Den Dolder voor Elkaar bestaat uit Sor Blessing, Petra Koek, Marian Veldhuis, Bodes de Vries en Henk Wallach.
Meer algemene informatie: www.dendoldervoorelkaar.nl Voor actuele informatie zoals foto’s, filmpjes en vacatures: Facebookpagina Den Dolder voor Elkaar.

Den Dolder voor Elkaar helpt dorpsgenoten goede buren voor elkaar te zijn. Burenhulp. In andere delen van Nederland heet dit Noaberschap of Mienskip. Den Dolder voor Elkaar brengt Doldenaren nader tot elkaar. Den Dolder voor Elkaar is geen nieuwe hulporganisatie, maar verbindt bestaande kringen en creëert daardoor netwerken. Den Dolder voor Elkaar is er trouwens niet alleen voor de ouderen in het dorp. Den Dolder voor Elkaar is er voor iedereen, is niet leeftijdsgebonden, is dus ook voor en van jongeren. Bijvoorbeeld ook voor jonge moeders en ouderparen, dus: voor iedereen in het dorp die voor en met elkaar iets wil betekenen en doen. We kunnen samen meer dan we denken!